Trend

Šta je Blagajska ploča?

Blagajska ploča je istorijski spomenik Srba iz 12. vijeka, a pronađena je 1912. u blizini ruševina starog dvorca Bišća i lokaliteta Vrači. Kao ktitor crkve Sv. Kozme i Damjana napisano je da je bio brat Stefana Nemanje – Miroslav.

Na kamenoj ploči uklesan je tekst na srpskoj ćirilici. Tekst na ploči govori o izgradnji crkve Sv. Kozme i Damjana u Blagaju na Buni, dovršenoj i posvećenoj 1194. godine. Ploča je bila ugrađena iznad ulaznih vrata u crkvu, ili u samoj crkvi. Jedan je od najstarijih spomenika rane srednjovjekovne pismenosti Srba u Hercegovini.