Spomenik prirode Dva stabla himalajskog borovca

Spomenik prirode Dva stabla himalajskog borovca

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Savski venac

Zasađena: 1912. godine

Spomenik prirode Stablo himalajskog borovca nalazi se u Beogradu, na Savskom Vencu. Četiri stabla su zasađena 1912. godine na privatnom imanju.

Dana 28.07.1949. godine, koje je doneo Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti NR Srbije zaštićeno je 4 himalajska bora, jedna omorika i jedna kriptometrija.

Krajem devedesetih godina 20. veka sa dva bora je skinuta zaštita.

Dodaci

Ako ste propustili