Trend

Kalendar Beograda

Kalendar Beograda

Autor: Aleksandar od Beograda

Foto: A.M

Kalendar Beograda je prvi i jedini kalendar jednog grada ovakvog tipa. Kalendar obuhvata i neke događaje iz Srbije. Stalno se dopunjava na osnovu otkrivenih događaja ili događaja koji su se desili u sadašnjosti. Kalendar vodi Aleksandar od Beograda.