Marketing

Marketing Beogradske vesti

Beogradske vesti objavljuju reklame u obliku teksta ( PR tekst) jer ne želim da ni na koji način reklame utiču na sadržaj i pregled. Kao što ste su neki i upoznati najviše pregleda imaju reklame u obliku objavljenog teksta.

OBJAVLJIVANJE PR TEKSTA

KATEGORIJA – Beogradske vesti
PR TEKST – 24 sata ( bez obzira na broj pregleda)1000 €
PR TEKST + FACEBOOK SHARE24 sata ( bez obzira na broj pregleda) 1200 €

Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik se odnosi na objavu u kategoriji Beogradske vesti / Gradske vesti / Gradske vesti Beograda .

KATEGORIJA – Beogradski događaji ili Kalendar dešavanja
PR TEKST – 24 časa( bez obzira na broj pregleda)2000€
PR TEKST + FACEBOOK SHARE24 časa ( bez obzira na broj pregleda) 2200€

Objavljivanje u kategoriji Beogradski događaji ili stavljanje u Kalendar dešavanja postoji mogućnost dogovora za više dana ili na mesec, što bi dovelo i do korekcije cena.

Objavljivanje PR teksta u drugim kategorijama je 1500 evra po danu. Ukoliko je više dana, ne manja od 3 i ne više od 7 dana, dolazi i do korekcije cene.

Dugoročna saradnja, ne manje od 3 meseca, je stvar dogovora i cenovnik nije deo istog.

Političke vesti u okviru PR teksta je moguće objaviti ali je cenovnik drugačiji.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na račun koji bude dobili u slučaju dogovora. Uplata se vrši na fizičko lice ( jer su u pitanju blog vesti) sa naznakom svrhe uplate.

Beogradske vesti zadržavaju pravo da odbiju objavljivanje reklamnog materijala koji nije u skladu sa politikom sajta. Tekst se proverava pre objavljivanja i ukoliko se smatra da sadrži nešto što nije u skladu sa blogom neće biti objavljen ili isti vraćen na korekciju.

Sve bliže i tačne informacije na mail: [email protected]

Ako ste propustili