Trend

Marketing

Beogradske vesti ISKLJUČIVO objavljuju reklame u obliku teksta jer ne želim da ni na koji način reklame utiču na sadržaj i pregled. Kao što ste su neki i upoznati najviše pregleda imaju reklame u obliku objavljenog teksta.

OBJAVLJIVANJE PR TEKSTA

KATEGORIJA – Beogradske vesti
PR TEKST – 24 sata ( bez obzira na broj pregleda)100 €
PR TEKST + FACEBOOK SHARE24 sata ( bez obzira na broj pregleda) 120 €

Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Cenovnik se odnosi na objavu u kategoriji Beogradske vesti / Gradske vesti / Gradske vesti Beograda .

KATEGORIJA – Beogradski događaji ili Kalendar dešavanja
PR TEKST – 120 sati ( bez obzira na broj pregleda)400 €
PR TEKST + FACEBOOK SHARE120 sati ( bez obzira na broj pregleda) 500 €

Objavljivanje u kategoriji Beogradski događaji ili stavljanje u Kalendar dešavanja je u 120 sati ili ti 5 dana i postoji mogućnost dogovora za više dana ili manje dana, što bi dovelo i do korekcije cena.

Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate na račun koji bude dobili u slučaju dogovora. Uplata se vrši na fizičko lice ( jer su u pitanju blog vesti) sa naznakom svrhe uplate.

Beogradske vesti zadržavaju pravo da odbiju objavljivanje reklamnog teksta. Tekst se proverava pre objavljivanja i ukoliko se smatra da sadrži nešto što nije u skladu sa blogom neće biti objavljen i isti vraćen na korekciju.

Dugoročna saradnja, ne manja od 3 meseci, je stvar dogovora.

Političke vesti je moguće objaviti ali je cenovnik drugačiji.

Sve bliže i tačne informacije na mail: [email protected]