Prenos moštiju Svetog Save

Prenos moštiju Svetog Save Srpskog je jedan od praznika Srpske pravoslavne crkve, jedan od praznika koji je posvećen Svetom Savi. Mošti Svetog Save su prenete iz Trnova u manastir Mileševu. Kralj Vladislav je pod incijativom arhiepiskopa Arsenija I Sremca preneo mošti Svetog Save iz Trnova u manastir Mileševu.

Arhiepiskop Arsenije I reče tada kralju Vladislavu:

Niје lеpо ni prеd Bоgоm ni prеd ljudima оstaviti оca našеg, kојi је bеzbrојnе trudе pоdnео radi Srpskе zеmljе i ukrasiо је crkvama, kraljеvstvоm, i svima ustavima i zakоnima, da njеgоvе svеtе mоšti lеžе van njеgоva оtačastva i prеstоla njеgоvе Crkvе, u tuđој zеmlji. Tvојa је daklе dužnоst, da ga na svaki način iz tuđе zеmljе prеnеsеš u njеgоvо оtačastvо„.

U manastiru su počivale sve do (10. maja) 1594. kada su Turci spalili mošti na Vračaru. Jedino što je sačuvano od moštiju Svetog Save jeste njegova ruka.

Ako ste propustili