Sveti mučenici Timotije i Mavra

Sveti mučenici Timotije i Mavra su hrišćanski svetitelji. Bili su muž i žena. Dvadeset dana posle njihovog venčanja izvedeni su na sud zbog vere hrišćanske pred tivaidskog namesnika Ariana, za vreme vladavine cara Dioklecijana. Timotej je bio čtec crkve u svome mestu. Ko si ti? upitao ga je namesnik. Odgovorio je Timotije: Hrišćanin sam i čtec crkve Božje. Reče mu onaj dalje: zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje? Odgovori Timotej: „I ti ne vidiš angele Božje koji me krepe“. Tada je namesnik naredio te su mu železnom šipkom uši proboli. Mavra je najpre bila uplašena od muka, ali kad nju je muž ohrabrio, i ona je ispovedila svoju veru pred namesnikom. Ovaj je naredio da joj najpre svu kosu počupaju a potom i prste na rukama odseku. Posle mnogih drugih muka, oboje je raspeto na krst, jedno prema drugom. I tako viseći na krstu, ostali su u životu punih devet dana savetujući i hrabreći jedno drugo u trpljenju. Desetoga dana su preminuli. Postradali su za Hrista 286. godine.

Ako ste propustili