Sudimo

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Sudimo čoveku po greškama, a ne po dostignućima.

Sudimo čoveku po manama, a ne po vrlinama.

Sudimo čoveku jer smo „izabrani“ da sudimo, umesto da razumemo.

Sudimo čoveku jer smo „dobre“ sudije, a loši optuženi.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili