Trend

Šta je Sinajski psaltir?

Sinajski psaltir je starosrpski crkveni rukopis iz 11. veka. Predstavlja najstariji sačuvani Psaltir na staroslovenskom jeziku. Pronađen je u manastiru Svete Katarine na Sinaju po kome i nosi naziv.

Pisan je na glagoljici i do sada je pronađeno 209 listova pergamenta.

Deo Psaltira je otkriven 1850. godine od strane ruskog arhimandrita Porfirija Uspenskog i to ikupno 177 listova, a ostali otkriveni su 1968. godine.