Šta je Pontifeks?

Pontifeks je originalno označavala sveštenika u antičkom Rimu, odnosno člana Kolegijum pontifeksa, najvišeg religijskog tela. Glavni rimski pontifeks je bio pontifex maximus.

Ako ste propustili