Trend

Šta je Beogradska konferencija?

Beogradska konferencija je jedan od naziva Prve konferencije nesvrstanih zemalja koja se održala u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961.godine u zgradi Skupštine Jugoslavije.

Na Beogradskoj konferenciji su se prvi put okupili predstavnici država nesvrstanih zemalja gde su se formulisali izvorni principi, ciljevi politike i pokreta nesvrstanih kao nezavisnog faktora u međunarodnim odnosima.

U Beogradu se okupilo 25 nezavisnih država, tri države koje su imale status posmatrača i 850 novinara.