Trend

Sreda u Beogradu

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Neki se i dalje trude da nađu parking mesto. Bolje bi im bilo da su igrali loto jer tu su ipak veće šanse.

U Beogradu se gradi na svakom koraku. Ostalo je još malo mesta za korake, čak i za stajanje u mestu.

Gradi se divlje, po partijskoj liniji. Vozi gradskim prevozom divlje, po nemam liniji.

Autor: Aleksandar od Beograda