Trend

Ko je bio Dioklecijan?

Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan smatra se jednim od najžećih progonitelja hrišćana. Jedan deo svetaca koje danas slavimo upravo je za njihovo pogubljenje,mučenje i proganjanje bio odgovoran Dioklecijan,kao na primer za stradanje Svetog Đorđa – Svetog Georgija.

Dioklecijan je rođen u Dalmaciji i bio je Rimski car. Uspeo je da se od običnog vojnika iz seljačke porodice uzdigne do vojnog zapovednika u Meziji, zapovednika carske garde,senatora pa sve do konzula. Nakon smrti Numerijana vojska ga proglašava carem 285.godine.

Vladao je apsolutistički i svoju ličnost okružio je kultom, tako da su Senat i ostale institucije i tradicije značaj. U skladu s tim Dioklecijan se proglasio sinom boga Jupitera.

U prvih petnaest godina vladavine je naredio da se iz vojske izbace svi hršćani a najveći progon hrišćana je počeo oko 303. godine,dve godine pre abdikacije zbog bolesti.

Neke od mnogobrojnih žrtava ovog gonjenja su: centurion u rimskoj legiji Akakije, zapovednik tebanske legije Sveti Mavrikije, vojnik carske garde sveti Georgije, načelnik carske garde Sveti Sebastijan, osamnaestogodišnji Julijan Tarsanin, četrnaestogodišnji Pankratije Rimski, krčmar Teodot Ankirski, Ardalion Glumac, episkop Kliment Ankirski, lekari Kozma i Damjan iz Kilikije, supružnici Julijan i Vasilisa, trinaestogodišnja devojčica Agnija Rimska, mučenice Julijana Nikomedijska, Anastasija Sremska, Pelagija Tarska, Doroteja Cezarejska, Teodosija Tirska i mnoge druge.

Povukao se u svoju palatu u Dalmaciji koju je dao sagraditi na području današnjeg Splita nakon abdikacije 1.maja 305.godine.Nakon napuštanja carske vlasti bavio se vrtlarstvom a najvišee gajenjem kupusa. Preminuo je 311.godine a misli se da je izvršio samoubistvo trovanjem kako bi izbegao hapšenje od cara Konstantina.