Trend

U Beogradu štampana prva knjiga ćirilicom „Beogradsko četvorojevanđelje“

17.08. 1552.godine u Beogradu štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao „Beogradsko četvorojevanđelje“ ili “Četvoroblagovestije”. Prema navodima iz same knjige, 4. avgusta 1552. godine.

Predstavlja izvor o dešavanjima u Beogradu sredinom XVI veka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik dubrovačke kolonije u Beogradu.

Veličina njenih listova je 20 x 30 cm i ima 211 listova.Ukrašena je ornamentima urađenim u kuvanom orahovom drvetu.