Prepodobnog Teodor Trihina

Teodor Trihina je hrišćanski asketa 4. veka.Poreklom je Carigrađanin, i sin bogatih roditelja. Kao mladić ostavio je svoje roditelje, dom i bogatstvo, i nastanio se