Prepodobnog Teodor Trihina

Teodor Trihina je hrišćanski asketa 4. veka.Poreklom je Carigrađanin, i sin bogatih roditelja. Kao mladić ostavio je svoje roditelje, dom i bogatstvo, i nastanio se u jednom pustinjskom manastiru u Trakiji. Tu se predap veoma teškim podvizima. Spavao je na kamenju — da bi samo manje sna imao, išao je stalno gologlav, i odevao se u jednu haljinu od kostreti, zbog čega je i prozvan Trihin ili Kostret. Hrišćani veruju da ga je, zbog velikog samomučenja radi spasenja duše, Bog obdario velikim darom čudotvorstva i zavreme života i posle smrti. Mirno je skončao oko 400. godine. Telo mu se pokazalo mirotočivim.

Ako ste propustili