Sveta Marija Magdalena

Marija Magdalena je bila učenica i pratilja Isusa iz Nazareta. Pravoslavna crkva je smatra ravnom apostolima.

Marija je rodom iz mesta Magdale, pored Genisaretskog jezera, iz plemena Isaharova. Prema jevanđelju bila je mučena od sedam zlih duhova, od kojih ju je Isus oslobodio i učinio zdravom. Marija je tako postala verna Isusova pratilja.

Pod krstom na Golgoti stajala je i Marija Magdalina zajedno sa Marijom, Isusovom majkom. Nakon Isusove smrti ona je tri puta posetila njegov grob. U jevanđelju se govori da kada je Hristos vaskrsao, ona ga je dva puta videla: jednom sama, a drugi put sa ostalim ženama. Marija je nakon razapinjanja Isusa otputovala u Rim, tužeći caru Tiberiju Pilata zbog njegove nepravedne osude Isusa Hrista. Njenu tužbu je car primio, i Pilata premestio iz Jerusalima u Galiju, gde je ovaj sudija u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti preminuo.

Vratila iz Rima u Efes kod Jovana Bogoslova, kome je pomagala u propovedanju jevanđelja. Sa velikom ljubavlju prema Isusu i sa velikom revnošću propovedala je ona jevanđelje svetu kao Hristov apostol.

Preminula je mirno u Efesu. Njene mošti su kasnije prenete u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni.

VEROVANJA

Prema narodnom verovanju, Marija Magdalena je sestra Svetog Ilije – Gromovnika. Kao i na Ognjenu Mariju tog dana se ništa ne radi u kući ili u polju.

Ako ste propustili