Šta je bio Avaris?

Avari bio je glavni grad dinastije Hiksa u Egiptu i smatra se da se nalaziou blizini Tel el-Dab’a.

Grad je sagrađen na ruševinama grada iz doba Srednjeg kraljevstva.

Ako ste propustili