Trend

Šta je Delski savez?

Delski savez bilo je udruženje grčkih gradova-država pod vođstvom Atine, sa brojem članov između 150 i 330, a osnovan je 478. godine p. n. e. Ime saveza potiče zbog mesta sastanka, ostrva Delos.

Savez je imao za cilj da se nastavi borba protiv Persijskog carstva nakon pobede Grka u bici kod Plateje na kraju Druge persijske invazije na Grčku.