Trend

Danas vanredna sednica skupštine grada Beograda

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je, na inicijativu odbornika iz redova opozicije sednicu skupštine grada u 15 časova.

Predlog dnevnog reda sadrži inicijativu odbornika dela opozicije da se razmatra razrešenje gradonačelnika Grada Beograda.

Odbornici opozicije predlažu i da se razmatra zaključak kojim se Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda obavezuje da podnese izveštaj o dosadašnjoj realizaciji Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd do kraja ove godine i Predlog zaključka kojim se Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda obavezuje da sačini izveštaj o implementaciji akcionog plana adaptacije na klimatske promene do kraja ove godine.

Na dnevnom redu je i Predlog zaključka kojim se Sekretarijat za imovinske i pravne poslove, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za socijalnu zaštitu i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obavezuju da sačine odluku o izradi stambene strategije za društveno odgovorno stanovanje Grada Beograda sa pripadajućim akcionim planom za period 2023-2033 do kraja ove godine.

Na sednici će se odlučivati i o Predlogu zaključka kojim se Sekretarijat za energetiku grada Beograda obavezuje da podnese izveštaj o godišnjoj implementaciji programa energetske efikasnosti Grada Beograda za period 2021-2023 do kraja ove godine kao i Predlog zaključka kojim se Sekretarijat za energetiku grada Beograda obavezuje da sačini odluku o umanjenju računa za Infostan, stavka “grejanje”, zbog odlaganja početka grejne sezone od 15. oktobra do 1. novembra u iznosu od 59,68 dinara po metru kvadratnom grejne površine za korisnike daljinskog grejanja kojima se naplata grejanja vrši po metru kvadratnom grejne površine do kraja ove godine.