Trend

Danas preliminarne liste upisane dece u vrtiće

Danas bi trebalo da sve predškolske ustanove objave preliminarne liste upisane dece u vrtiće. Konkurs za upis dece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd počeo je 10. aprila i trajao do 12. maja 2023. godine. Roditelji su mogli da prijave svoju decu na konkurs isključivo putem portala eUprave.

  • Roditelji čija deca ne budu primljena po konkursu ili ne budu zadovoljni odlukom upisne komisije o tome gde im je dete raspoređeno mogu da predaju žalbe od 5. do 14. juna.
  • Upisne komisije razmatraće žalbe roditelja od 15. do 23. juna.

PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEOGRADU