Trend

Bogojavljanje

Pravoslvni vernici proslavljaju Bogojavljanje . Veruje se da uoči noći između 18/19.01 je vreme kada se nebo otvara i kada treba poželeti želju. Prema predanju na Bogojavljanje se otvara nebo a ko to vidi Bog će mu ispuniti jednu želju.  Na Bogojavljanje vernici se pozdravljaju sa „Hristos se javi“, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se javi“. Takođe, postoji verovanje da je na Bogojavljanje sva voda sveta.

Bogojavljanje je praznik kada je Isus Hrist kršten u reci Jordan kada je napunio 30. godina od strane Jovana Krstitelja.

Prema predanju, Bog se javio tri puta pri Isusuovom krštenju. Prvi put se otvorilo nebi,drugi put začuo se glas Boga oca i treći put na rame Isusa slete Sveti Duh u obličju goluba. Danas se osvećuje vodica koju svi vernici unose u kuću.

Foto: Wikipedia