Trend

Stara škola u Boždarevcu

Stara škola u Boždarevcu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Barajevo

Stara škola u Boždarevcu podignuta je kao porodična stambena zgrada, a na zahtev vlasnika poklonjena školi, u kojoj je ova funkcionisala sve do kraja Drugog svetskog rata.

Zgrada škole zbog svog značaja za razvoj školstva u seoskoj i patrijahalnoj sredini, proglašena je za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.