Kuća Gine Vulka

Kuća Gine Vulka

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Zemun

Adresa: Glavna 18

Kuća Gine Vulka u Zemunu je sagrađena krajem 18. veka.

Na fasadi kuće se nalazi spomen–ploča postavljena u čast austrijskog cara Franca I i carice koji su 1817. godine posetili Zemun.

Ako ste propustili