Trend

Mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislođinu

Mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislođinu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Obrenovac

Mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislođinu otvorena je u prvoj polovini XIX veka , po naređenju Knjaza Miloša. Bila je u vlasništvo Uzun Mirka Apostolovića.

Kafanu je nešto kasnije preuzeo prvi sreski načelnik Beogradseke Posavine Pavle Jovanović-Šarčević, koja je po njemu nosila ime Šarčevića kafana.

Kafana je menjala vlasnike do danas.