Trend

Sveti mučenik Agapije

Sveti mučenik Agapije i sedmorica s njim su hrišćanski svetitelji. Sedmorica koji se slave zajedno sa Agapijem su: Publije, Timolaj, Romil, dva Aleksandra i dva Dionisija. Svi su postradali u Kesariji Palestinskoj od kneza Urbana, za vreme vladavine cara Dioklecijana. Sva sedmorica, sem Agapija, su bili sasvim mladi ljudi, a još nisu bili hrišćani, niti su se ikad krstili vodom, ali njihovo krštenje je bilo krvlju. Jednog dana gledalo je ovih sedam mladića kako muče hrišćane, jedne na ognju, druge na vešalima, treće pred zverovima, pa videći sa kakvim trpljenjem hrišćani podnose sve muke, raspalili su se revnošću za Hrista, vezali su sami sebi ruke naopako i tako vezani došli pred Urbana govoreći: i mi smo hrišćani! Laske i pretnje Urbanove ostale su uzaludne. Mladićima se pridruži i ugledni građanin toga grada, Agapije, koji je i dotle dosta stradao za Hrista, i počne još više u njima raspaljivati veru i ljubav ka Gospodu.

Svi su mačem posečeni 303. godine.