Trend

Zbog rušenja u Savamaloj krivična prijava protiv policajca

Prvo osnovno javno tužilaštvo danas je Višem javnom tužilaštvu prosledilo krivičnu prijavu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) protiv Gorana Stamenkovića koji je bio šef smene dežurne službe beogradske policije kada su rušeni objekti u Savamali pre dve godine.

Na sajtu Prvog osnovnog javno tužilaštvo se kaže :

„Dana 19.04.2018. godine Sektor unutrašnje kontrole, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije je, nakon prikupljenih obaveštenja po zahtevu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, a vezano za rušenje objekata u „Savamali“, odgovorio podnošenjem krivične prijave protiv G.S., policijskog službenika Dežurne službe, PU za grad Beograd, MUP RS, raspoređenog na radno mesto šef smene Komandno-operazivnog centra, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. u vezi stava 1. KZ, a koju krivičnu prijavu je ovo tužilaštvo dana 23.04.2018. godine dostavilo na nadležnost i dalje postupanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, koje je, u skladu sa odredbama čl. 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorozima i korupcije, koji se primenjuje od 01.03.2018. godine, stvarno i mesno nadležno za postupanje po predmetnoj krivičnoj prijavi.

Naime, podsećamo da su dana 07.07.2017. godine Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu dostavljeni, od strane Višeg tužilaštva u Beogradu, spisi predmeta koji se tiču rušenja objekata u „Savamali“, na uglu ulica Hercegovače i Mostarske u toku noći 24/25.04.2016. godine, imajuću u vidu da je Više javno tužilaštvo u Beogradu na osnovu svih prikupljenih dokaza u predistražnom postupku zaključilo da se u radnjama potencijalnih izvršilaca ne stiču sva bitna obeležja ni jednog krivičnog dela iz nadležnosti tog tužilaštva, već eventualno obeležja iz mesne i stvare nadležnosti Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon detaljne analize dostavljenih spisa predmeta i prikupljenih dokaza, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 24.07.2017. godine uputilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi preduzimanja svih operativnih radnji iz svoje nadležnosti, a radi utvrđivanja identiteta i pronalaska potencijalnih izvršilaca krivičnih dela.

Takođe, navedenim zahtevom Ministarstvu unutrašnjih poslova, naloženo je da preduzmu sve operativne radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile činjenice o eventualnom postojanju propusta u radu Gradske uprave grada Beograda-Komunalne policije, kao i drugih javnih preduzeća, a koji su vezani za rušenje objekata u „Savamali“, na uglu ulica Hercegovače i Mostarske u toku noći 24/25.04.2016. godine.

Zatim, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 24.07.2017. godine uputilo Sektoru unutrašnje kontrole, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, a radi utvrđivanja činjenica o eventualnom postojanju propusta u radu policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su vezani za rušenje objekata u „Savamali“, na uglu ulica Hercegovače i ulice Mostarske u toku noći 24/25.04.2016. godine.

U međuvremenu ovo tužilaštvo je u dva navrata, dana 05.12.2017. godine i dana 16.04.2018. godine uputilo urgencije, a radi postupanja po navedenim Zahtevima za prikupljanje potrebnih obaveštenja.

U odnosu na drugi Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, tužilaštvo će kada dobije izveštaj doneti odluku i obavestiti javnost o daljem postupanju“,saopštavaju iz tog tužilaštva.