Trend

Sveti Timotej Bruski

Sveti Timotej Bruski u hrišćanskoj tradiciji pominje se da mu je zbog velike čistote duševne Bog dao dar čudotvorstva, te je lečio sve bolesti i muke na ljudima.

Za vreme vladavine cara Julijana Otpadnika, koji se odrekao vere u Hrista, Timotej je bačen u tamnicu. Hrišćani su ga posećivali i u tamnici, da bi čuli pouke od svoga episkopa. Saznavši za to, Julijan je naredi da mu dželat odseče glavu u tamnici. Sveštenomučenik Timotej je pogubljen 362. godine.

Hrišćani veruju da su njegove mošti čudotvorne, da pomažu ljudima i javljaju silu Božiju.

Foto: Wikipedia