Trend

Sveti prorok Jona

Sveti prorok Jona bi pozvan od Boga da osudi stanovnike Ninive i traži im da se pokaju i traže oprost od Boga ali Jona to nije hteo da učini pa je pobegao na brod.

Bog pozva veliku oluju i Jona traži od posade da ga izbace sa broda u more kako bi Bog umirio oluju. Posada ga izbaci sa broda u more. Bog posla veliko morsko stvorenje (kita) da proguta Jonu. Jonah je tri dana i tri noći bio u stomaku kita. Izgovarao je molitvu u kojoj se pokaja zbog svoje neposlušnosti i zahvaljuje Bogu za Njegovom milošću.

Bog reče kitu da pusti Jonu na neku obalu.

Nakon spasavanja, Jonah se obavezuje na poziv da prorokuje Ninevu, izazivajući građane grada da se pokaju i Boga da im oprosti.

Foto:Wikipedia