Trend

PROMENA REŽIMA RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI MARŠALA TITA I PRUŽNOG PRELAZA U SURČINU

Tokom izvođenja radova na sanaciji putnog prelaza na 19+607 km državnog puta IIB reda oznake 319 na ukrštaju sa železničkim kolosekom Beograd – Ostružnica – Batajnica u Surčinu (Beograd), u periodu od 01.07. do 03.07.2022. godine.

Tokom izvođenja radova doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

  • privremeno se ukida autobuske linija br. 603 (Bežanija /Ledine/ – Ugrinovci);
  • uspostavlja se privremena autobuska linija br. 603L (Bežanija /Ledine/ – Dobanovci /Surčinska petlja/).
  • uspostavlja se privremena autobuska linija br. 603L1 (Ugrinovci – Dobanovci /Idnustrijska zona Dobanovci/).

Vozila sa linije br. 603L (Bežanija /Ledine/ – Dobanovci /Surčinska petlja/) će saobraćati od Bežanije /Ledine/ do benzinske pumpe „Filip Petrol“ (koja se nalazi neposredno ispred pružnog prelaza i ulice Maršala tita, gledano u smeru ka Dobanovcima) gde će vršiti promenu smera.

Vozila sa linije br. 603L1 (Ugrinovci – Dobanovci /Idnustrijska zona Dobanovci/) će saobraćati od Ugrinovce do industrijske zone Dobanovci (koja se nalazi neposredno ispred pružnog prelaza i ulice Maršala tita, gledano u smeru ka Novom Beogradu) gde će vršiti promenu smera.

Vozila sa linije br. 601N u oba smera, saobraćati na sledeći način: Železnička, izlazna rampa sa ulice Železnika na autoput E75 (Državni put IA reda A1, Sučinska petlja – Dobanovačka petlja), isključenje sa autoputa E75 (Državni put IA reda A1, Sučinska petlja – Dobanovačka petlja) na autoput E70 (Državni put IA reda A3, Beograd – Šid), izlazna rampa sa autoputa E70 (Državni put IA reda A3, Beograd – Šid) na ulicu Ugrinovačka, Maršala Tita do industrijske zone Dobanovci (gde će izvršiti promenu smera, polukružnim okretanjem u ulici Maršala Tita), Maršala Tita, Zemunska do okretnice Dobanovci (groblje).

Vozila sa linije br. 603N u oba smera, saobraćati na sledeći način: Železnička, izlazna rampa sa ulice Železnika na autoput E75 (Državni put IA reda A1, Sučinska petlja – Dobanovačka petlja), isključenje sa autoputa E75 (Državni put IA reda A1, Sučinska petlja – Dobanovačka petlja) na autoput E70 (Državni put IA reda A3, Beograd – Šid), izlazna rampa sa autoputa E70 (Državni put IA reda A3, Beograd – Šid) na ulicu Ugrinovačka, Maršala Tita do industrijske zone Dobanovci (gde će izvršiti promenu smera, polukružnim okretanjem u ulici Maršala Tita), Maršala Tita, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Izvor: Sekretarijat za javni prevoz