Trend

ORGANIZACIJA JAVNOG PREVOZA ZA VREME NOVOGODIŠNjIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

U subotu, 31. decembra, na svim linijama javnog gradskog prevoza važiće red vožnje za subotu.

Redovne noćne linije počeće sa radom u 22 sata. U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije (umesto u 24 u 22 časa), a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži.

Redovne dnevne linije: 7, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za subotu. Sva vozila sa ovih linija, koja imaju planirane polaske posle 22 časa, isključuju se iz saobraćaja. Od 22 do 4 časa vozila sa ovih linija će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će umesto linija 29 i 40 raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Linije sa poteza 100, 300, 400, 500, 600 i 700 će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada.

Na ostalim gradskim linijama se ostvaruju poslednji polasci, koji su planirani zaključno sa 23 časa. Sva vozila koja imaju planirane polaske posle 23 časa isključuju se iz saobraćaja.

U vremenskom intervalu od 22 do 23 časa preklapaće se dnevni i noćni novogodišnji saobraćaj.

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, od 1. do 7. januara 2023. godine, za sve linije važiće sledeća organizacija saobraćaja: od nedelje, 1. januara, zaključno sa utorkom 3. januara – red vožnje za nedelju; od srede 4. januara, zaključno sa petkom 6. januara – red vožnje za radni dan; u subotu, 7. januara – red vožnje za nedelju.

Od nedelje, 8. januara, uspostavlja se redovan režim saobraćaja.