Trend

Kuća Nikole Predića u Beogradu

Kuća Nikole Predića u Beogradu nalazi se u ulici Vuka Karadžića 14 na teritoriji opštine Stari grad.

Kuća ima status spomenika kulture jer svedoči o začecima formiranja gradskog jezgra.

Podignuta je 1871. godine kao porodična spratna kuća sa dućanima i magacinima u prizemlju.

Današnji izgled zgrade potiče iz 1906. godine kada je kuću kupio ćir Mijailo Pavlović i namenio je renti. Tom prilikom su fasade dobile svedenu secesijsku dekorativnu plastiku.