Trend

GODIŠNjA IZLOŽBA SKC-ove ŠKOLE STRIPA I ILUSTRACIJE ZA POLAZNIKE UZRASTA DO 15 GODINA

15 – 28. DECEMBAR 2022.

CIKLUS IZLOŽBI: STRIP I ILUSTRACIJA

VI GODIŠNjA IZLOŽBA SKC-OVE BESPLATNE ŠKOLE STRIPA I ILUSTRACIJE ZA POLAZNIKE UZRASTA DO 15 GODINA

Svečano otvaranje izložbe: četvrtak, 15. 12. 2022. 19.00

Izložbu otvaraju: Ana Grigorjev, ilustrator knjiga za decu i Uroš Petrović, vodeći srpski književnik za decu

Autor postavke: prof. Miloje Mitrović, moderator nastavnog programa Škole

Shodno svojoj programskoj orijentaciji, koja se prevashodno, odnosi na strip, ilustraciju i crtež, i strategiji vezanoj za afirmaciju mladih i razvoj strip umetnosti, Srećna galerija SKC-a je od januara 2015. godine pokrenula redovni godišnji edukativni program SKC-ovu BESPLATNU ŠKOLU STRIPA I ILUSTRACIJE ZA POLAZNIKE UZRASTA DO 15 GODINA STAROSTI.

Kroz ovu školu je tokom prethodnih godina njenog održavanja, prošlo oko 400 polaznika, što ukazuje na veliku zainteresovanost za devetu umetnost kako mladih tako i njihovih roditelja. Stoga, ne treba da čudi što je Škola stripa i ilustracije jedan od najvažnijih aspekata godišnjeg programa Srećne galerije Studentskog kulturnog centra Beograd, prevashodno usmeren na edukaciju početnika, afirmaciju mladih autora i popularizaciju devete umetnosti.

Pedagoški rad sa svim zainteresovanim polaznicima najmlađeg uzrasta, u goduišnjem obimu vežbi i predavanja, podrazumeva edukaciju i praktični rad u domenu: osnovnih elemenata crteža i analitičkog crtanja (upoznavanje sa linijom, formom, kompozicijom, geometrijom, perspektivom…); osnovnih načela oblikovanja i građenja ilustrovane predstave (stripa); osnovnih oblikovnih sredstva stripa (izrada stripovskog kvadrata kao jediničnog elementa celine i montažni postupak tj. metod povezivanja elemenata u komunikacionu celinu); upoznavanja sa svim formama stripa kao književnog i likovnog dela kroz publikacije i javna vođenja na izložbama; sukcesivnih kurseva i predavanja, afirmisanih strip autora, na pojedine teme; učešća polaznika na konkursima festivala, domaćim i međunarodnim takmičenjima i revijalnim godišnjim izložbama Škole.

Svaki polaznik se, preko prijemnog ispita, prevashodno, prijavljuje za tromesečni kurs nakon čega se vrši selekcija najboljih kandidata (praktični ispit) za dalji nastavak rada u narednom tromesečju. Nakon svakog položenog tromesečnog praktičnog ispita polaznik stiče pravo pohađanja Škole za naredno tromesečje. Najuspeliji radovi redovnih polaznika u jednoj kalendarskoj godini, bivaju predstavljeni na završnoj godišnjoj izložbi Škole a njihovi autori nagrađivani.

Ovoga puta, mladi autori će biti nagrađeni poklon paketima Prijatelja Međunarodnog salona stripa 2022. godine (Edge Art, Čarobna knjiga, 300 ČUDA Comics, Komshe, Besna kobila, Iris Mega, Darkwood, Makondo i Beli Put, Golconda, System Comics, Komiko, Phoenix Press, Forma B, Stalker, Umetnička radionica Predrag, Ken stripovi).

Ovogodišnja šesta po redu tradicionalna izložba, donosi presek delatnosti škole kroz izbor najuspelijih radova njenih polaznika nastalih tokom 2022. godine. Za izložbu je odabrano 70 najbonjih radova 34 autora od ukupno 45 polaznika škole. Na izložbi učestvuju sledeći mladi autori:

Azra Jović, Aleksa Kolaković, Aleksandra Perović, Vanja Đorđević, Vuk Rokić, David Bogdanović, Đorđe Zdravković, Emilija Ristivojević, Ivan Đurđević, Jovan Gruja Opačić, Jovan Milosavljević, Kalina Vlašić, Katarina Katanić, Kosta Rački, Kristina Dodić, Lav Georgiev, Lazar Jovanović, Luka Mirković, Luka Ćirić, Marija Cvetković, Maša Kokotović, Maša Stanić, Milica Milosavljević, Milica Stanković, Mihajlo Krsmanović, Neda Zdravković, Nikita Rodić, Nikola Rodić, Petar Nedić, Relja Antić, Sava Tegeltija, Srna Rebić, Stefan Pješčić, Tara Stošić.

Foto / izvor: SKC