Trend

Demontaža nelegalnog priključka na javno osvetljenje u Borskoj ulici

Ekipe JKP „Javno osvetljenje” Beograd će tokom prepodneva, 28. decembra uz asistenciju zaposlenih iz Sekretarijata za poslove komunalne milicije, izvršiti demontažu nelegalnog priključka u Borskoj ulici, u opštini Rakovica, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Uvidom na licu mesta od strane zaposlenih JKP „Javno osvetljenje” Beograd, ustanovljeno je da se u kontinuitetu vrši zloupotreba električne energije namenjena javnom osvetljenju i distribuira ka pojedinačnim potrošačima, čime je pričinjena znatna materijalna šteta. Na ovoj lokaciji, instalacija je modifikovana od strane NN lica i iskorišćena u cilju obezbeđivanja osvetljenja privatnog poseda. Zbog sprečavanja daljih aktivnosti kojima se ugrožava bezbednost, zloupotrebljava i devastira javna imovina, stručne ekipe će obaviti neophodne radove na elektroinstalaciji.

Mole se sugrađani, da ukoliko primete nelegalno priključenje na instalaciji javnog osvetljenja, da to svoje zapažanje prijave kontrolno komandnom centru JKP „Javno osvetljenje” Beograd ili Beokom servisu, kako bi se izbegle neželjene posledice, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Foto:Ilustracija/A.M