Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića-Trebinjca u Beogradu

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića-Trebinjca u Beogradu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića-Trebinjca u Beogradu

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića-Trebinjca u Beogradu je zgrada koja se nalazi na Andrićevom vencu 12.

Milivoje Jovanović je bio viši činovnik u Ministarstvu saobraćaja koji je živeo skromno i skoro, pa povučeno od sveta. Rad je bio gost mnogih humanitarnih društava koje je tokom života pomagao do 1932. godine. Nakon njegove smrti sestra Danica A. Jovanović, testamentom od 22. 5. 1933. godine., ostavila je Beogradskom univerzitetu imanje na uglu današnjeg Andrićevog venca ( Krunske nekada) i kneza Miloša, kao i kuću, novčana sredstva i hartije od vrednosti. Prema testamentu Beogradski univerzitet je trebao da od ostavštine ili ti „Zadužbine Milivoja Jovanovića, višeg činovnika Ministarstva saobraćaja“ nagradi najbolji rad o Svetom Savi iz oblasti pravnih nauka i finansija, kao i za pomaganje siromašnih studenata na osnovnim i dodatnim studijama.

Ostavljena sredstva nisu bila dovoljna za izgradnju zgrade na mestu postojeće kuće, pa je došlo do spajanja dela sredstava koje je ostavio Luka Ćelović tj. sredstava iz Zadužbine Luke Ćelovića-Trebinjca, a projekat izgradnje sadašnje zgrade je izradio arhitekta Gligorije Samojlov.

Zgrada je završena 1940. godine i površina je 2115 m2 i sastoji se od 6 lokala, ukupne površine 411 m2 i 28 stanova. Nakon Drugog svetskog rata zgrada je nacionalizovana ali 1995. godine Ministarstvo kulture Republike Srbije obnavlja rad Zadužbine. Dana 14.09.2000. godine Opština Stari grad donosi odluku o prenosu prava upravljanja i korišćenja na Zadužbinu.

Cilj Zadužbine: Nagrađivanje studentskih radova iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, kao i pomaganje studenata na studijama u zemlji i inostranstvu.

Sredstva Zadužbine se koriste za nagrađivanje studentskih radova iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka.

Ako ste propustili