Trend

Sveti apostol Juda

Juda Iskariotski je bio jedan od dvanaest apostola, sledbenika Isusa Hrista. Naziv Iskariotsi je dobio po kraju odakle potiče, Kariotu.

Juda Iskariotski je najviše poznat kao izdajica Isusa Hrista, kojeg je odao nakon Poslednje večere Farisejima u Getsemanskome vrtu sa poljubom na levu strana lica. Takav čin podmuklog izdajstva se i danas zove judin poljubac. Juda je izdao Isusa Hrista za 30 srebrenika (tirskih šekela) koje mu je platio jevrejski sveštenik Kajafa.

Nakon toga što je uvidio šta je uradio, Juda Iskariotski je (prema Matejevom jevanđelju) vratio novac Jevrejima a potom se obesio o drvo nazvano lat. Cercis Siliquastrum koje se danas zove Judino drvo.

Foto:Wikipedia