Trend

Šta je Marijinsko jevanđelje?

Marijinsko ili Marijino jevanđelje predstavlja najstariji sačuvani spomenik pisan staroslovenskim jezikom. Pisano je glagoljicom na 174 listova i smatra se da je nastalo najkasnije početkom XI veka na srpskom štokavskom području.

Pronađen je sredinom XIX veka u svetogorskom skitu Ksilurgu posvećenom Uspenju Bogorodice, po kome je i dobio ime, a danas se nalazi u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu.