Šta je Francuski revolucionarni kalendar?

Francuski revolucionarni kalendar je kalendar predložen tokom Francuske revolucije. Francuska vlada ga je koristila od kraja 1793. do 1805. godine u želji da se na radikalan način preseče sve što je imalo veze sa starim režimom i Katoličkom crkvom.

Na dan 22. septembra 1792. je ukinuta monarhija, a tekuća godina je preimenovana u 1. godinu Francuske republike.

5. oktobra 1793. nacionalni konvent je odlučio da se izmeni način brojanja meseci i dana.

Novi kalendar Konvent je usvojio 24. oktobra 1793, a za početak računanja godina po novom kalendaru je određen je 22. septembar 1792. Deo 1793. godine do 21. septembra, koji je ranije računat u 2. godinu republike, je uzet za 1. godinu republike.

Ovaj kalendar je ukinuo Napoleon Bonaparta 1805.

Ako ste propustili