Sveti Kozma i Damjan – Zabadava ste dobili, zabadava i dajte

Sveti Kozma i Damjan su bili vračevi (lekari), besrebrenici i čudotvorci. Braća rodom negde iz Azije, od oca neznabožca i majke hrišćanke. Otac je umro još dok su bili deca, te ih je majka uzgojila u hrišćanskom duhu. Od Gospoda su dobili dar za isceljenje raznih bolesti, kako su to dobili besplatno, besplatno su i lečili imenom Gospoda Isusa Hrista, te su im ljudi dali ime još besrebrenici što znači besplatni lekari. Bog im je dao zapovest koja glasi: „Zabadava ste dobili, zabadava i dajte”. Toliko su bili oprezni u besplatnom lečenju…

Read More

Pavlovdan

Sabor Svetih slavnih i svehvalnih apostola, Pavlovdan je hrišćanski praznik. Mada svaki od dvanaest velikih apostola ima svoj poseban dan kada se slavi, ipak je crkva odredila ovaj praznik za saborni praznik svih apostola zajedno, i uz njih Pavla. Ovim praznikom proslavljaju se: Apostol Petar, Apostol Andrej, Jakov Zevedejev, Apostol Jovan, Apostol Filip, Apostol Vartolomej, Apostol Toma, Apostol Matej, Apostol Jakov Alfejev, Apostol Tadej, Apostol Simon Zilot, Apostol Matija, Apostol Pavle. Svi apostoli su sem Jovana mučenički stradali: Petar – raspet na krst naopako; Andrej – raspet na krst; Jakov…

Read More

Petrovdan – Sveti apostoli Petar i Pavle

Sveti Petar Sveti Petar je bio među prvim Jevrejima koji su postali učenici Isusa Hrista. Prvobitno ime Petra je bilo Simeon,koji je bio ribar na Tiberijskom jezeru i sa bratom Andrejem odlučio je da postane Isusov učenik. Tada je dobio aramejsko ime Kefa (kamen), što je na grčkom bilo Petar. Prema jevanđelju je na Tajnoj večeri Hristos predskazao da će ga se Petar tri puta odreći pre nego što petao zakukuriče tri puta. Petar je navodno ispunio ovo proročanstvo bojeći se od osvete naroda. Petar je tridesetak godina bio sveštenik sve dok nije krenuo za Rim gde će postati mučenik. Apokrifna „Petrova pisma“ kažu da je…

Read More

Sveta Joana

Sveta Joana Mironosnica bila je žena Huze,dvorjanina cara Iroda. Kad Irod poseče glavu Svetog Jovana Krstitelja baciše je u smetlište. Joana dođe do smetlišta pa kleknu pred glavom Svetog Jovana. “ Ti što krsti nekršteno,ti što pomiri posvađano,ti koji istinu su u laži nalazio, primi moje ruke da te u gori bliže Bogu položim,“ reče Joana. Sahrani glavu Krstiteljevu Joana na Jeleonskoj gori,na imanju Iroda. Gledaše Joana još jedno stradanje i to Isusa Hrista. Stajala je i gledala stradanje i ako joj do gledanja nije. Njoj se javi nečiji glas…

Read More

Tihvinska ikona Bogorodice

Tihvinska ikоna Bоgоrоdicе jе ikоna kоju jе pо prеdanju naslikaо apоstоl Luka. U V vеku jе iz Jеrusalima prеnеta u Carigrad. Prema predanju pоminjе sе sеdamdеsеt gоdina prеd pad Carigrada (1383. gоdinе) iznеnadnо pоjavila na vazduhu blizu grada Tihfina u sеvеrnоj Rusiji. Tu gdе sе spustila na zеmlju, sagrađеna jе crkva Uspеnja Prеsvеtе Bоgоrоdicе. Кnеz Vasilijе Ivanоvič (1505 – 1533) jе umеstо drvеnоg hrama sazidaо zidani. Gоdinе 1560. na zapоvеst cara Ivana Grоznоg jе sagrađеn i muški manastir. Ikоna jе pо gradu Tihfinu prоzvana Tihfinska. Veruje sе da su se…

Read More

Ivanjdan – Rоđеnjе Svеtоg Jоvana Кrstitеlja

Srska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Ivanjdan – Rоđеnjе Svеtоg Jоvana Кrstitеlja. Šеst mеsеca prе svоg javljanja u Nazarеtu Bоgоrоdici, prvоsvеštеniku Zahariji u Jеrusalimski hram sе javiо anđео Gavrilо. Prе nеgо štо jе оbjaviо čudеsnо začеćе Bоgоrоdicе, anđео jе začео bеzdеtnu staricu Jеlisavеtu, žеnu Zaharijе, kоji nijе оdmah pоvеrоvaо rеči anđеla Gavrila i оstaо jе nеm svе dо оsmоga dana pо rоđеnju dеtеta, tada jе pri оbrеzivanju i davanju imеna Zaharijе na daščicu napisaо imе Jоvan i prоgоvоriо. Jоvan jе u rеci Jоrdan krstiо Hristоsa, pa jе u narоdu pоznat…

Read More

Sveti Julijan Tarsanin

Sveti Julijan Tarsujski postrada za vreme Dioklecijana jer ne otvori dušu progonitelju već darova dušu u veru Božiju. Namesnik carski mučio ga je godinu dana da bi dušu od vere istrgao. Julijanova duša nije bila pred ispitom, i ako je imao osamnaest godina tek, jer svoju dušu je već pred Božiji oltar stavio da je čuva od svog zla. I majku njegovu pred njega staviše da bi njenim životom za njegovom dušom trgovali ali majka nedade da on misli da je njena duša u zle kandže data. „Sine,nemogu ti uzeti…

Read More

Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac

Tihon Amatunski jе hrišćanski svеtitеlj i askеta. Rоđеn u Аmatuntu na Кipru. Odrastao u pekarskoj porodici pa je već odmalena pomagao ocu u dućanu. Otac kada bi ga ostavljao samog on bi hleb delio siromašnima. Otac ga je prekoravao: „Nemoj sine deliti jer ni mi nećemo imati,“ reče otac Tihonu. „Oče, ali ako nedaš onome ko nema,kako će on sutra bolestan od gladi posao tražiti? Zdrav će posao naći i kod nas svoju zaradu dati, a kada treba i nama pomoći“, reče Tihon. Sledeći rod žita bi blagorodan i otac pogleda…

Read More

Vidovdan

Vidovdan je nepokretni verski praznik koji se dovodi u vezeu sa nizom istorijskih događaja koji su se desili baš na ovaj dan u srpskoj istoriji. Najviše se dovodi u vezu sa Kosovskim bojem i stradanjem srpskog naroda i kneza Lazara. Srpska pravoslavna crkva ovaj dan posvećuje knezu Lazaru. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima.   Foto:Ilustracija/pixabay

Read More

Sveta mučenica Akilina

Rodila se devojčica Akilinaa majka joj pod glavu krst stavi. Dete se probudi i zaplače. Uze dete krst u ruke pa nastavi spavati. Devojčica napuni svojih 10.godina a već je znala propovedati o veri Isusovoj. Okupljaše se mladi i stari da slušaju devojčicu koja o velikoj hrišćanskoj veri govori. Čuo carski namesnik Volusijan o devojčici koja okupljaše svet oko sebe pa se razjari nad manjim a toliko većim od sebe. Mučeše vojnici devojčicu od tada 12.godina a ona im reče: „Nemojte me muka štedeti jer mi godine brojite. Vi me mukama…

Read More