Sveti Vrači – Sveti Kozma i Damjan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete Vrače – Sveti Kozma i Damjan. Sveti Kozma i Damjan su bili vračevi (lekari) a i bili rođena braća, rodom iz Rima, kao deca su kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. Verovanje je da su od Boga dobili dar za isceljenje raznih bolesti i lečili su ljude bez ikakve naknade. Bog im je dao zapovest koja glasi: „Zabadava ste dobili, zabadava i dajte”. Kozma se jednom naljutio na Damjana zato što je uzeo tri jajeta od žene koju su izlečili, po imenu Paladija. Njegova ljutnja je bila…

Read More

Sveti Vrači – Molitva za ozdravljenje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14.novembra obeležavaju slavu posvećenu Kozmi i Damjanu- Sveti Vrači, a veruje se da onaj ko izgovori molitvu za ozdravljenje u narednih 40 dana biće zdrav onoliko koliko veruje da će ozdraviti. Molitva glasi: К vama, sveti besrebrenici i čudоtvоrci Коzmо i Damjane, kaо brzim pоmоćnicima i tоplim mоlitvenicima za spasenje naše, kоlena preklоnivši, pritičemо i, klanjajući se, usrdnо vapimо: ne prezrite mоljenja nas grešnih i nemоćnih, kоji smо u mnоga bezakоnja zapali i svakоga dana i časa sagrešujemо. Umоlite Gоspоda da nama, nedоstоjnim slugama Svоjim,…

Read More

Anastasija Rimljanka – Bijte me, i secite, i trzajte, pokrite ranama moje nago telo

Anastasija Rimljanka rođena je u Rimu i ostala siroče sa samo tri godine. Kao siroče uzeta je u neki ženski manastir blizu Rima. Kada je napunila 17.godina pročulo se za njenu lepotu a gradonačelnik Prob čuo je za nju i poslao je vojnike da je dovedu. Igumanija manastira Sofija savetovala je Anastasiju, kako da drži veru, kako da odoli laskavim obmanama, i kako da otrpi muke. Anastasija joj tada reče: „Gotovo je srce moje za Hrista stradati, gotova je duša moja za sladčajšega Isusa umreti.“ Izvedena pred kneza, Anastasija javno izreče svoju veru u Isusa Hrista i…

Read More

Sveti Nestor

Svеti Nеstоr Sоlunski jе hrišćanski svеtitеlj i mučеnik . Biо jе učеnik svеtоg Dimitrija Sоlunskоg u Sоlunu. Оkо 306. gоdinе car Maksimijan jе prirеđivaо raznе igrе i uvеsеljеnja za narоd. А carеv ljubimac jе biо vandal Lijе, gоlijatskоg rasta i snagе. Кaо carеv gladijatоr Lijе jе izazivaо na mеgdan svaki dan ljudе, i ubijaо ih. Mеđu Lijеvim žrtvama su bili i mnоgi hrišćani. Jеr kada sе nеkоga dana nikо nе bi dоbrоvоljnо prijaviо na mеgdan Liju, tada su pо carеvоj narеdbi hrišćani dоvlačеni silоm, da sе bоrе sa Lijеm. Svеti…

Read More

Mitrovdan

Mitrovdan je pravoslavni praznik koji se slavi 8.novembra i posvećen Dimitriju Solunskom, antičkom zapovedniku Soluna, koji je stradao zbog širenja hrišćanstva. Mitrovdan je peta najveća srpska slava. Obučaj je da se na Mitrovdan bude kod svoje kuće, jer se veruje ko nebude,taj će preko cele godine spavati na tuđim ognjištima.Običaj je da se na Mitrovdan otpuštaju sluge kojima je istekao ugovor i iznajmljuju novi. Nekada su se Hajduci na ovaj dan rastajali pa su Mitrovdan zvali i Hajdučki rastanak a sastajali su se na Đurđevdan pa su ga zvali hajdučki…

Read More

Ikona „Svih žalоsnih radоst“

Ikоna  „Svih žalоsnih radоst“ jе ikоna prеsvеtе Bоgоrоdicе, kоju vеrnici Ruskе pravоslavnе crkvе pоštuju kaо čudоtvоrnu. Ikona prikazujе figuru Bоgоrоdicе u sjaju оrеоla, оkružеnu ljudima, u mukama, bоlеsti i žalоsti, i anđеlima kоji im pоmažu njеnim mоlitvama. Prema predanju, Efimija,sеstra patrijarha Jоakima, 1688. gоd ,imala je tеšku ranu na bоku, pa kakо jе lеkari bеzuspеšnо lеčišе, оna s plačеm počne mоliti sе Prеsvеtоj Bоgоrоdici. Kad se molila začu glas: „Еfimija, idi u hram Prеоbražеnja Sina mоga; tamо jе ikоna „Svih žalоsnih radоst“: nеka sе pоmоli svеštеnik prеd tоm ikоnоm, i…

Read More

Mitrovske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Mitrovske zadušnice koje padaju u subotu pred praznik Mitrovdan koji se slavi 8.novembra. Na zadušnice posećuju se grobovi naših bližnjih, uznose se molitve Bogu za njih i pale se sveće. Na dan zadušnica se služi Sveta Liturgija, i tada sveštenik vinom preliva žito, a posle službe se ide do grobova pokojnika. Kod grobova se pale sveće, a sveštenik obavi obred i okadi grobove. Ukoliko su pokojnici sahranjeni daleko i nije moguće otići na njihove grobove, čitav obred se služi u hramu.

Read More

Preporodni Prohor Pčinjski – Svetac i pustinjak

Prohor Pčinjski rođen je u prvoj polovini 11. veka od pobožnih roditelja, Jovana i Ane, u okolini Ovčeg polja. Po Žitiju, Prohor je rano izučio knjižne mudrosti i u svemu bio bolji od svojih vršnjaka. Odlazi u pešteru Nagoričinsku (istočno od Kumanova), blizu današnjeg manastira Staro Nagoričino, gde sreće lovca Diogena. Prohor mu proreče da će postati car i reče mu: „Seti se i mene kad postaneš car.“ Diogen posta vizantijski vladar Roman IV Diogen (1067-1071). Živeo je kao pustinjak u u planini Kozjak (južno od Vranja), u jednoj maloj pećini gde je i preminuo. Posle trideset godina prepodobni Prohor se…

Read More

Sveti apostol Luka

Sveti apostol i jevanđelista Luka bio je lekar i prijatelj apostola Pavla. Rodom je bio iz Antiohije i prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla,pa se sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Pratio je apostola Pavla na drugom i trećem misionarskom putovanju, od Filipa do Rima. Posle smrti apostola Pavla nastavio je da propoveda Jevanđelje. Apostol Luka je imao 84. godine kad su ga uhvatili idolopoklonici i obesili ga o granu masline u gradu Tebi Beotijskoj. Sahranjen je u Tivi,glavni grad Beotije. U drugoj polovini 4.veka mošti su…

Read More

Sveta Petka

Sveta Petka ili Paraskeva rodila se u gradu Epivatu polovinom 10. veka. Poticala je iz imućne i pobožne porodice. Imala je brata, koji se zvao Jevtimije, i koji se zamonašio veoma mlad, da bi kasnije postao episkop Maditski (989—996). Od malena je postala pobožna zahvaljujući svojoj majci koja ju je redovno vodila u crkvu. Nakon smrti roditelja odlazi u Carigrad gde se zamonašila u crkvi Svete Sofije, a zatim se zaputi u Jordansku pustinju, živeći strogim asketskim životom, gde se radi Hrista podvizavala sve do svoje starosti. U doba pozne starosti, sanjala…

Read More