Trend

Sveti apostoli Vartolomej i Varnava

Sveti apostoli Vartolomej propovedao je Jevanđelje najpre u Aziji, potom u Indiji i, najzad, u Jermeniji, gde je i mučenički stradao. Prema predanju pominje se da su ovi apostoli u Jerapolju molitvom umrtvili veliku zmiju, koju su naznabošci u hramu držali i obožavali, kao i da su u istom tom gradu molitvom dali vid Stahiju, koji je četrdeset godina bio slep. Tu su mnogobošci ustali protiv njih pa Filipa i Vartolomeja raspeli na krst (Vartolomeja naopako). Tada se dogodio zemljotres, od koga su mnogi poginuli. Pošto su mislili da je to Božija kazna mnogi su došli da skinu apostole sa krstova, ali Filip je već preminuo, dok je Vartolomej bio još živ. Posle toga Vartolomej je otišao u Indiju, gde je propovedao i Jevanđelje po Mateju preveo na indijski jezik. Zatim je otišao u Jermeniju. Hrišćani veruju da je tamo iscelio ćerku carevu od ludila, ali da je zavidljivi brat carev Astijag uhvatio Vartolomeja i raspeo na krst, pa mu onda kožu odrao i najzad glavu odsekao. Telo njegovo hrišćani su sahranili u olovni sanduk. Mnogobošci su bacili sanduk u more jer su hrišćani tvrdili da se nad njegovim moštima događaju mnoga čuda. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je voda donela sanduk do Liparskih ostrva, gde ga je episkop Agaton, po otkrovenju u snu, dočekao i sahranio u hramu. Potom su mošti ovog apostola prenošene u Benevento pa u Rim.

Sveti apostol Varnava

Rođen je na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najpre Josif, ali apostoli su ga prozvali Varnavom (Sinom Utehe), pošto je umeo da teši ljude. Po prelasku Savla u hrišćanstvo on ga je prvi uveo među apostole; a potom sa Pavlom i Markom propovedao Jevanđelje u Antiohiji i po drugim mestima.

Postradao je na ostrvu Kipru od Jevreja, bio je kamenovan i sahranjen je iza zapadnih vrata grada Salamine sa Jevanđeljem po Mateju na grudima, koje je on svojom rukom prepisao.

Njegov grob je ostao je nepoznat nekoliko vekova, međutim pošto su mnogi tvrdili da su isceljeni od bolesti na tom mestu, ono prozvalo „mesto zdravlja„.

Prema predanju, pominje se da se za vreme vladavine cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol javio arhiepiskopu kiparskom Antimu, i to triput u tri noći, i objavio mu svoj grob.