Trend

Vaš račun je…

U prodavnicama velika većina koristi mobilni, pa bi neki rekli da se dopisuju ili čitaju neku stranicu ali kod nekih je i uključen digitron. Digitron je osnovno sredstvo svakog kupca pre nego što dođe do kase jer sprečava vaše iznenađenje, mogući medicinski problem ili emotivan bes. Kasa je neprijatelj svakog kupca jer na kraju ljubazna kasirica će vam reći „Vaš račun je…“, dok vi sa besom gledate u kasu i pitate se „Kako bre…?!“

„Kako bre..?!“ se pitaju neki posle ponovljenih izbora na nekim biračkim mestima. Mora da im je „kasirica“ nešto kucala manje, u prodavnici bi rekli više, ili možda digitron onaj ko ga je koristio nije znao za funkciju minus. Minus se dobije kada izgovori izblede, i radiš sve suprotno od onoga što su sugrađani hteli.

Šta su sugrađani hteli? To je dugo izlaganje za koje bi neki rekli da je filozofija, a neki bi mislili da znaju bolje jer ipak su dobili neke glasove. Možda će ovo biti upečatljivo za sve političke stranke: „Beograd nije ofinger, pa da svako može okačiti jaknu o njega i reći ovo je moje. U prestonici imaju zgrade koje imaju svoju istoriju. U zgradama žive ljudi koji istoriju mogu ispričati. Uvažavaj zdanja, istoriju i ljude prestonice.

Autor: Aleksandar od Beograda