Trend

Sretenje Gospodnje

Sretenje Gospodnje se slavi na 40 dan od Božića. Srpska pravoslavna crkva slavi ovaj praznik 2. februara po julijanskom, a 15. februara po gregorijanskom kalendaru.

Sretenje se slavi i kao Dan državnosti Srbije od 2002. godine, a od 2012. Dan državnosti obuhvata dva dana, 15. i 16. februar.

Verski praznik

Po Svetom pismu četrdeseti dan po rođenju Hrista povede Marija svog sina u hram jerusalimski da ga posveti Bogu. Prvosveštenik Zaharija bio je tada starešina hrama, otac Jovana Preteče. On stavi Devicu Mariju ne na mesto za žene, nego na mesto za devojke u hramu. Tom prilikom pojave se u hramu dve čudne ličnosti: starac Simeon i Ana, kći Fanuilova.

Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče:

„Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj…“

Još reče Simeon za Hrista Mladenca:

„Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti“ .

Ana pak koja od mladosti služaše Bogu u hramu postom i molitvama, i sama poznade Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimljanima o dolasku Dugočekanoga. A fariseji, prisutni u hramu, koji videše i čuše sve, rasrdiše se na Zahariju što stavi Devicu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu.

Uveren da je to Novi Car, o kome su mu zvezdari s Istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa. No u međuvremenu božanska porodica beše već izmakla iz grada i uputila se u Misir, po uputstvu angela Božjeg.

Dan Sretenja praznovan je od samog početka, ali je ustanovljeno je 544. godine u vreme cara Justinijana.

Narodna verovanja i običaji

Verovalo se da se na ovaj dan razdvajaju zima i leto. Dani postaju duži, a noći kraće pa se kaže: „Sretenje obretenje.“

U narodu se verovalo da akо jе na Srеtеnjе Gospodnje sunčan dan i mеdvеdi izađu iz jazbinе i uplašе sе svоjе sеnkе, pa sе vratе nazad, vеrujе sе da ćе zima pоtrajati jоš šеst nеdеlja.

Običaj je da se na Sretenje pali sveća jer se verovalo da na taj dan plamen štiti od nesreće i da ima čarobne moći.

Zanimljivo je da se vodilo računa koga će devojke prvog susresti na Sretenje. Verovanje je da prvog muškarca kojeg sretne, za takvog će se po karakteru i izgledu i udati.

Značajni datumi

  • Na Sretenje 1804. godine održan je Zbor u Orašcu kojim je počeo Prvi srpski ustanak.
  • Na Sretenje 1835. godine u Kragujevcu je donet Sretenjski ustav, prvi demokratski ustav Srbije.
  • Na Sretenje 1909. godine u Skoplju održana je prva skupština Srba u Osmanskom carstvu.
  • Na Sretenje 2014. godine održan je referendum na severu Kosova.

Dodaci