Crkva brvnara u Orašcu

Crkva brvnara u Orašcu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Obrenovac

Crkva brvnara u Orašcu podignuta je u periodu od 1816. do 1818. godine kao parohijska crkva.

Pra crkva brvnara u Orašcu spaljena je od strane Turaka 1804. godine. Tri godine kasnije paroh Dobrivoje Jeremić u jaruzi orašačke šume je podigao crkvu od pruća, najverovatnije koju je posetio narodni guslar Filip Višnjić 1809. godine. Turci su ponovo spalili crkvu brvnaru 1813. godine, ali i samo selo Orašac.

Nova crkva brvnara sagrađena je 1818. godine.

Služila je kao parohijska crkva za sela Orašac, Dren, Vukićevicu i Ušće, sve do 1869. godine kada je Episkop šabački Mojsije naredio da se zatvori zbog trošnosti. Obnovljena je posle 1874. godine i služila je do 1895. godine, kada je opet zbog trošnosti zatvorena.

Današnja crkva sagrađena je 28. aprila 1996. godine, a 1994. godine osvećeni su novi temelji.

U novu crkvu brvnaru prenet je deo ikonostasa stare crkve, bez gornjeg dela, koji je prenet u novi hram u Drenu, po njenom podizanju. Delove starog ikonostasa i pojedinačne ikone radili su ikonopisci Jeremija Mihailović, Nikola Jovanović i nepoznati zograf iz prve polovine 19. veka.

Ako ste propustili