Manastir Tresije

Manastir Tresije

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Sopot

Manastir Tresije je pravoslavni muški manastir osnovan 1309. godine u vreme kralja Dragutina. Posvećen je svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu.

Manastir je dobio naziv po potoku koji se nalazi u blizini.

Manastir je prvi put razoren od strane Turaka krajem 17. veka, a obnovljen 1709. godine od strane rakovičkih kaluđera. Srušen je ili ti zapušten od kraja 18. veka, a obnova je započela 1936. godine.

Zbog izbijanja Drugog svetskog rata stalo se sa obnovom, a potpuno je završen 1950. godine.

Ako ste propustili