Trend

Prvi plakat u Beogradu

Prvi plakat u Beogradu pojavio se 1832. godine i u pitanju je bila reklama za dolazak „Elephant Gastronome“ ili „Slona-Gastronoma“.

Na prvom štampanom plakatu o dolasku slona u Beogradu pisalo je i:

„U Beogradu s dopuštenjem visočajše srbske vlasti imaće Emilija Leserf čest predstaviti na viđenije velikog, lepo i muškog elefanta (slona, fila) koi velike zube ima, od najvećeg je roda, i koi je i u Parizu, Beču i Pešti od najveće gospode s velikim zadovoljstvom gledan… “

Svi koji su hteli da vide slona morali su da idu do broda koji je bio usidren u blizini, današnjeg Brankovog mosta, tada Đumrukane. Slon je bio gost prestonice par dana.