Trend

Park Vojvode Vuka u Beogradu

Park Vojvode Vuka u Beogradu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Stari grad

Park Vojvode Vuka u Beogradu nastao je oko 1907. godine i prostore se na površini od 0,35 hektara, trouglasto trapeznog oblika. Park se nalazi između ulice Carice Milice i Topličinog venca.

Park ima nazive i Park Proleće ( nalazio se restoran istog naziva), Park kod Palasa ( zbog hotela Palas), Park kod Topličinog venca, Park kod Crvenog petla ( zbog kafane Crveni petao)…

U parku se tokom Prvog svetskog rata nalazila improvizovano austrijsko-nemačko vojničko groblje i bolnica, a podigli su i spomen česma u čast poginulim austrijskim i nemačkim vojnicima koji su izgubili život boreći se prilikom osvajanja Beograda. Na česmi je stajalo ukršteno oružje i šlem, što je predstavljalo parolu austrougarskog carstva SMS Viribus Unitis. Skoro deset godina nakon oslobođenja Beograda uklonjena je česma kao i groblje. Kada je i počelo sa uređenjem parka.

Park Vojvode Vuka je 2019. rekonstruisan.

Dodaci