Najstariji stihovi u kojoj se pominje Beograd

Najstariji stihovi u kojoj se pominje Beograd nastali su 1476. godine i nalaze se u Nacionalnoj biblioteci Sečenji u Budimpešti kao jedini sačuvani primerak mađarske epske pesme.

Pesma se sastoji od 150 stihova ispevanih u desetercu sa parnom rimom gde se opisuje 33 dana Opsade Šapca.

Boj kod Šapca koji se opisuje u pesmi odigrao se od 12. januara do 15. februara 1476. i najstariji epski deseterac, i prvi zapis uopšte epske pesme na ovim prostorima.

Ako ste propustili