Trend

Vrabac simbol Beograda

Vrabac je nezvanično simbol Beograda i do danas je ostalo sve nezvanično. A zašto je on postao simbol Beograda?

Priča datira iz 1456. godine kada je počela i opsada Beograda.

Opklada Beograda 1456. godine odnosi se na vojni sukob koji se dogodio kada je Osmanlijsko carstvo pokušalo da osvoji grad Beograd. Ova bitka je imala veliki značaj u odbrani hrišćanske Evrope od Osmanlija.

Datum i početak opsade: Opsada je počela 4. jula 1456. godine kada su trupe sultana Mehmeda II, poznatog kao Osvajač, krenule u napad na Beograd.

Vođe:

Vođe odbrane Beograda tokom opsade 1456. godine bili su mađarski vojskovođa Janoš Hunjadi, poznat i kao Sibinjanin Janko, i njegov saradnik Đurađ Branković, despot Srbije. Janoš Hunjadi je bio jedan od najvažnijih vojskovođa protiv Osmanlija u to vreme i igrao je ključnu ulogu u odbrani Beograda.

Odbrambene snage grada Beograda sastojale su se uglavnom od mađarskih vojnika, ali su u odbrani učestvovale i snage iz drugih delova Srednje Evrope, uključujući vojnike iz Poljske, Vlaške, ali i lokalne Srpske pukovnije. S druge strane, Osmanlije su bile pod komandom sultana Mehmeda II, koji je bio poznat po svojim vojnim veštinama i osvajačkim ambicijama.

Ova mešavina vojnih snaga učinila je opsadu Beograda 1456. godine značajnom i dramatičnom bitkom između hrišćanske i muslimanske snage u Evropi tog vremena.

Tok opsade:

Osmanlije su uputile snažne napade na grad koristeći svoju nadmoćnu vojnu snagu, uključujući topove i druge vojne inovacije toga vremena. Grad je bio dobro utvrđen, ali je ipak bio ugrožen zbog velikih vojnih sila Osmanlija.

Odbrambene snage, pod vođstvom Hunjadija i Brankovića, uspele su da organizuju efikasnu odbranu i strategijsko pozicioniranje unutar utvrđenog grada. Pored vojnih akcija, odbrana je uključivala i moralno ohrabrenje vojnika i civilnog stanovništva.

Vrhunac opsade dogodio se 22. jula 1456. godine kada su Osmanlije izvršile snažan napad na grad, pokušavajući da ga zauzmu. Međutim, zahvaljujući hrabrosti i organizaciji odbrambenih snaga, grad nije pao.

Nakon nekoliko nedelja opsade i teških gubitaka, Osmanlije su bile primorane da se povuku i odustanu od daljeg napada na Beograd. Ova bitka je bila važna i simbolična zbog neuspeha Osmanlija u osvajanju strateški važnog grada.

Kulminacija bitke:

Kulminacija bitke tokom Opsade Beograda 1456. godine dogodila se 22. jula, kada su Osmanlije izvršile poslednji, očajnički napad na grad. Tog dana, sultan Mehmed II je lično predvodio napad sa svojim najboljim vojnicima, pokušavajući da probije odbranu Beograda i zauzme grad.

Odbrambene snage grada, koje su bile predvođene Janošem Hunjadijem i Đurađem Brankovićem, uspele su da se suprotstave osmanskom napadu uprkos velikom pritisku. Legenda kaže da je u jednom trenutku sam Hunjadi skočio preko bedema da bi ohrabrio svoje vojnike i odbio neprijatelja.

Ovaj odlučujući trenutak je bio ključan za ishod bitke. Osmanlije su pretrpele značajne gubitke i nisu uspele da probiju odbranu Beograda. Nakon ovog neuspeha, sultan Mehmed II je bio primoran da prekine opsadu i povuče svoje trupe.

Nakon završetka bitke kada su se sklanjala tela pronađen je i vrabac kroz čije su telo bile probodene tri strele.

Vrabac je bio simbol Letnje Univerzijade 2009. pod nazivom „Vrabac Živko“.

Dodaci

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *