Trend

FAKULTETI UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beogradski univerzitet ima 31 fakultet, 11 naučno-istraživačkih instituta, 13 centara i Univerzitetsku biblioteku.

Rektorat Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 1, tel. 3207-400, faks 3207-481
www.bg.ac.rs

FAKULTETI UNIVERZITETA U BEOGRADU:

 • Arhitektonski fakultet, Bul. kralja Aleksandra 73/II, tel. 3370-199, www.arh.bg.ac.rs
 • Biološki fakultet, Studentski trg 16, tel. 2635-627, www.bio.bg.ac.rs
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stevana 2, tel. 2183-056, www.fasper.bg.ac.rs
 • Ekonomski fakultet, Kamenička 6, tel. 3021-022, www.ekof.bg.ac.rs
 • Elektrotehnički fakultet, Bul. kralja Aleksandra 73, tel. 3248-464, www.etf.bg.ac.rs
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Blagoja Parovića 156, tel. 3555-466, www.dif.bg.ac.rs
 • Fakultet bezbednosti, Gospodara Vučića 50, tel. 6451-963, www.fb.bg.ac.rs
 • Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, tel. 3950-800, www.fon.bg.ac.rs
 • Fakultet političkih nauka, Jove Ilića 165, tel. 3976-422, www.fpn.bg.ac.rs
 • Fakultet za fizičku hemiju, Studentski trg 12-16, tel. 3282-647, www.ffh.bg.ac.rs
 • Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, tel. 3974-854, www.pharmacy.bg.ac.rs
 • Filološki fakultet, Studentski trg 3, tel. 2638-666, www.fil.bg.ac.rs
 • Filozofski fakultet, Čika Ljubina 20, tel. 2639-356, www.f.bg.ac.rs
 • Fizički fakultet, Studentski trg 12, tel. 3281-375, www.ff.bg.ac.rs
 • Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, tel. 2636-269, www.gef.bg.ac.rs
 • Građevinski fakultet, Bul. kralja Aleksandra 73/I, tel. 3218-553, www.grf.bg.ac.rs
 • Hemijski fakultet, Studentski trg 12, tel. 2635-627, www.chem.bg.ac.rs
 • Mašinski fakultet, Kraljice Marije 16, tel. 3370-760, www.mas.bg.ac.rs
 • Matematički fakultet, Studentski trg 16, tel. 202-7855, www.matf.bg.ac.rs
 • Medicinski fakultet, Dr Subotića 8, tel. 3616-117, www.mfub.bg.ac.rs​
 • Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, tel. 2615-315, www.agrif.bg.ac.rs​
 • Pravni fakultet, Bul. kralja Aleksandra 67, tel. 3027-600, www.ius.bg.ac.rs
 • Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, tel. 3238-832, www.rgf.bg.ac.rs
 • Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, tel. 3976-017, www.sf.bg.ac.rs
 • Stomatološki fakultet, Dr Subotića 8, tel. 2685-760, www.stomf.bg.ac.rs
 • Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, tel. 3053-990, www.sfb.bg.ac.rs
 • Tehnološko-metalurški fakultet, Karnedžijeva 4, tel. 3370-426, www.tmf.bg.ac.rs
 • Učiteljski fakultet, Kraljice Natalije 43, tel. 3615-225, www.uf.bg.ac.rs
 • Fakultet veterinarske medicine, Bul. oslobođenja 18, tel. 3615-436, www.vet.bg.ac.rs
 • Pravoslavni bogoslovski fakultet, Mije Kovačevića 11b, tel. 2762-958, www.bfspc.bg.ac.rs

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“
Bul. kralja Aleksandra 71, tel. 3370-509
www.unilib.bg.ac.rs

Dodaci