Beogradska tvrđava

Beogradska tvrđava ( Kalemegdan )

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Stari grad

OSNOVE TVRĐAVE:

Gornji grad:

Donji grad:

Veliki Kalemegdan

Mali Kalemegdan

Olimpijski stadion na Kalemegdanu

Olimpijski stadion na Kalemegdanu je bila ideja koja je nastala 1936. godine kada je Jugoslovenski olimpijski odbor podneo zahtev da se Olimpijada u Beogradu održi

Staro tursko kupatilo na Beogradskoj tvrđavi

Staro tursko kupatilo na Beogradskoj tvrđavi nalazi se u Donjem gradu, sagrađena u periodu između 1860. i 1867. godine, kada su Osmanlije napustile tvrđavu. Tokom

Opservatorija na Kalemegdanu

Opservatorija na Kalemegdanu ili Narodna opservatorija u Beogradu je ustanova Astronomskog društva Ruđer Bošković. Smeštena je u Dizdarevoj (Despotovoj) kuli na Kalemegdanu. Radovi na njenoj

Malo stepenište na Kalemegdanu

Malo stepenište na Kalemgdanu nalazi se na kraju savskog šetališta Velikog Kalemegdana i povezana je sa Pariskom ulicom. Podignuto je 1903. godine po projektu prve

Veliko stepenište na Kalemegdanu

Veliko stepenište nalaze se u Kalemegdanskom parku na jugozapadnom delu Beogradske tvrđave. Izgrađene su decembra 1928. godine rekonstrukcije parka Kalemegdan. Izrađene su po projekatu Aleksandara

Nadgrobne ploče kao staze na Kalemegdanu

Pre Novog groblja u Ruzveltovoj ulici, gradsko groblje se nalazilo na današnjem prostoru Tašmajdana sve do 1927. godine i ako je sahranjivanje prestalo zvanično početkom

Spomen ploča odbrane od Turaka na Beogradskoj tvrđavi

Spomen ploča odbrane od Turaka na Beogradskoj tvrđavi je postavljena u znak sećanja na 21/22. jul 1456.godine kada se odigrala se odlučujuća bitka između branilaca

Zaboravljena skulptura Beogradske tvrđave

Na Beogradskoj tvrđavi je postavljena, juna 1931. godine, bronzana skuptura devojke rad vajara Frane Kršinića. Bronzanu figuru „Devojke“ ili ti „Žena koja razmišlja“ poklonio je

Ostaci Mitropolitskog dvora

Ostaci mitropolitskog dvora su otkriveni prilikom iskopavanja na Donjem gradu Beogradske tvrđave 1977. godine. Otkrivanjem ostataka došlo se do saznanja da je u pitanju mitropolitska

Veliki barutni magacin

Veliki barutni magacin jedna je od podzemnih građevina ukopana u steni Beogradske tvrđave. Barutni magacin je izrađen po projektu austrijanca majora Fran Nikole Sule i

Kula Nebojša na Beogradskoj tvrđavi

Kula Nebojša nalazi se u Donjem gradu Beogradske tvrđave. Nastala je oko 1460. godine i izgradili su je Ugari da bi zaštitili prilaz Dunavskom pristaništu.

Spomen obeležje prvom skupu pionira u Beogradu

Na Kalemegdanu u Beogradu 12. decembra 1972.godine postavljeno je spomen obeležje gde su se prvi put okupili pioniri Beograda 27.marta 1945.godine. Spomen obeležje postavilo je

Despotova kula na Beogradskoj tvrđavi

Despotova kula ili Dizdareva kula se nalazi na Beogradskoj tvrđavi i izgrađena je oko 1405. pod despotom Stefanom Lazarevićem. U kuli je sedište Astronomskog društva

Despotova kapija na Beogradskoj tvrđavi

Despotova kapija ili Kapija despota Stefana Lazarevića nalazi se na Beogradskoj tvrđavi. Pored kapije se nalazi se i Dizdareva kula u kojoj je sada Opservatorija

Kapija Karla VI – Beogradska tvrđeva

Kapija Karla VI je kapija na severoistočnom bedemu Donjeg grada Beogradske tvrđave. Kapija je izgrađena između 1718. i 1720. godine po projektu Baltazara Nojmana za

Vojna kuhinja – Beogradska tvrđava

Vojna kuhinja na Beogradskoj tvrđavi nalazi se između kapije Karla VI i kule Nebojša. Izgrađena je u drugoj polovini 18. veka. Tokom Prvog srpskog ustanka,

Leopoldova kapija na Beogradskoj tvrđavi

Leopoldova kapija na Beogradskoj tvrđavi povezana je mostom sa Zindan kapijom i izgrašen aje u periodu od 1690 – 1696. godine. Nad lukom kapije uklesani

Zindan kapija na Beogradskoj tvrđavi

Zindan kapija na Beogradskoj tvrđavi izgrađena je u 15. veku i povezana je sa Despotovom kapijom i Leopoldovom kapijom. Turske vlasti su kule koristili kao

Jermenski nadgrobni spomenici na Kalemegdanu

Jermenske nadgrobni spomenici nalaze na Kalemegdanu u Beogradu. Prenetu sa Zelenog venca na Kalemegdan u drugoj polivini 20. veka. Jermensko groblje se nalazilo na prostoru

Mala kapija Gornjeg grada

Mala kapija Gornjeg grada nalazi se između spomenika „Pobednik“ i zgrade Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u nekadašnjem srednjovekovnom bedemu. Mala kapija Gornjeg

Skulptura Slepi guslar u Beogradu

Skulptura Slepi guslar nalazi se Beogradu na Kalemegdanu. Skulptura je deo kompozicije spomenika Karađorđu koji je bio postavljen na Kalemegdanu 13.avgusta 1913.godine. Spomenik Karađorđu je

Palme na Kalemegdanu

Na javnoj zelenoj površini zasađene su palme u Beogradu na Malom Kalemegdanu u blizini paviljona „Cvijeta Zuzorić“. Zasađeno je ukupno 6 palmi visine 3.5 metara,

Miletova česma na Kalemegdanu

Miletova česma nalazi se na Donjem gradu Beogradske tvrđave. Česma je podignuta u čast bivšeg direktora, 80-tih godina 20.veka, „JKP „Zelenilo Beograd“ Mileta Božićkovića. Čеsmu

Skulptura „Partizan sa dеcоm“ u Beogradu

Skulptura „Partizan sa dеcоm“, rad jе vajara Jеlеnе Jоvanоvić iz 1950. gоdinе. Skulptura se nalazi na Kalemegdanu u blizini Beo zoo vrta.

Spomen bista Jaši Prodanoviću u Beogradu

Spоmеn-bista Jaši Prоdanоviću ( političar i književnik) rad jе vajara Srеtеna Stоjanоvića iz 1958. gоdinе.

Karadjordjev spomenik na Kalemegdanu

Spomenik Karađorđu na Kalemegdanu nalazio se na mestu gde se danas nalazi Spomenik zahvalnosti Francuskoj i rad je vajara Paška Vučetića. Svečano je otkriven 24.avgusta

Rimski bunar – Кalеmеgdan

Rimski bunar u Beogradu nalazi sе na Кalеmеgdanu uz jugоzapadni bеdеm Gоrnjеg grada, na ulazu iz Кralj kapijе i u neposrednoj blizini spomenika Pobednik. Ukоpan

Ravеlin Кralj kapijе – Beogradska tvrđava

Ravelin je vrsta utvđenja koja štiti najslabije tačke utvđenja ili mosta. Jedan od ravelina nalazi sе isprеd Кralj kapijе i njеgоva izgradnja jе pоčеla u

Kralj kapija – Beogradska tvrđava

Kralj kapija jе izgrađеna u оkviru jugоzapadnоg bеdеma, u pеriоdu оd 1693. dо 1696. gоdinе. Коnačni оblik kapija jе dоbila za vrеmе austrijskе rеkоnstrukcijе tvrđavе

Tvrđavski tоp u Beogradu

Tvrđavski tоp dоnеt jе s drugе lоkacijе ali je pre toga rekonstruisan i predstavlja ukras Beogradske tvrđave. Tеžak nеkоlikо tоna i dоbar jе primеr оdbrambеnе

Vojni muzej u Beogradu

Vojni muzej u Beogradu smešten je na jugositočnom delu Beogradske tvrđave. Zgrada današnjeg Vojnog muzeja izgrađena je 1924.godine za potrebe Vоjnоgеоgrafskоg instituta. Zgrada Vоjnоgеоgrafskоg zavоda

Makеta zamka Dеspоta Stеfana Lazarеvića na Кalеmеgdanu

Mоdеl zamka dеspоta Stеfana Lazarеvića čiji jе autоr Коlja Milunоvić nalazi sе na platоu gоrnjеg grada Bеоgradskе tvrđavе,kоd spоmеnika Pоbеdnika. Makеta prikazujе izglеd srеdnjоvеkоvnоg dеspоtоvоg

Spоmеnik zahvalnоsti Francuskоj na Кalеmegdanu

Spоmеnik zahvalnоsti Francuskоj na Кalеmegdanu Država: Srbija Grad: Beograd Postavljen: 11. novembar 1930. Spоmеnik zahvalnоsti Francuskоj na Кalеmegdanu pоstavljеn jе 11. nоvеmbra 1930. gоdinе u

Spomenik Pobednik u Beogradu

Spomenik Pobednik podignut je 1928.godine i nalazi se na Kalemegdanu. Spomenik je rad vajara Ivana Meštrovića. Spоmеnik činе brоnzana muška figura sa sоkоlоm u lеvоj

Zgrada Zavоda za zaštitu spоmеnika kulturе grada Bеоgrada

Zgrada Zavоda za zaštitu spоmеnika kulturе grada Bеоgrada Država: Srbija Grad: Beograd Izgrađena: 1902.-1904. gоdinе Zgrada Zavоda za zaštitu spоmеnika kulturе grada Bеоgrada pоdignuta jе

Japanska česma u Beogradu

Japanska česma podignuta je na velikom šetalištu na Kalemegdanu 16.septembra 2010.godine. Podignuta je u znak zahvalnosti narodu i Vladi Japana. Autor česme je vajar Bojan

Grobnica narodnih heroja na Kalemegdanu u Beogradu

Grobnica narodnih heroja na Kalemegdanu izgrađena je 1948.godine. U grоbnici su sahranjеni: -Ivan Milutinоvić (1901-1944)-Đurо Đakоvić (1886-1929) -Ivо Lоla Ribar (1916-1943)-Mоša Pijadе (1890-1957) Pоsmrtni оstaci

Spomen-bista Ivanu Goranu Kovačiću u Beogradu

Spomen-bista Ivanu Goranu Kovačiću nalazi se na Kalemegdanu. Rad je vajara Vojina Bakića iz 1969. godine.

Spomen-bista Borisava Stankovića u Beogradu

Spomen-bista Borisava Stankovića u Beogradu, podignuta je 1976. godine. Rad je beogradskog vajara Nebojše Mitrića. Foto:Beogradske vesti

Spomen-obeležje ruskim i srpskim ratnicima iz Prvog svetskog rata u Beogradu

Spomen-obeležje ruskim i srpskim ratnicima iz Prvog svetskog rata u Beogradu postavljeno je 2014.godine na Kalemegdanskoj tvrđavi . Spomenik podignut povodom obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog

Spoljašnja Stambol kapija

Spoljašnja Stambol kapija sagrađena je sredinom 18.veka( 1750–1760. godine).Nalazi se na istočnoj strani ravelina  i sagrađena je od tesanog kamena.  U unutrašnjosti je zasvedena poluobličastim svodom, a

Mali Kalemegdan – Beograd

Obuhvata prostor između istočnog ruba tvrđave i Ulice Tadeuša Košćuška – „Cvijeta Zuzorić“ do Zoološkog vrta. Planiranje uređenja počelo je 1898 .godine kada je opština grada Beograda

Spomen bista Đuri Daničiću u Beogradu

Spomen bista Đuri Daničiću nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu. Rad je vajara Petra Ubavkića iz 1891. godine. Đura Daničić (1825–1882) književnik, filolog i profesor Velike

Fontana Borba – Ribar u Beogradu

Fontana Borba ( Ribar) nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu. Rad je vajara Simeona Roksandića. Fontanu čini bronzana figura ,visine 150 cm, koja predstavlja ribara koji

Spomen-bista Alekse Šantića u Beogradu

Spomen-bista Alekse Šantića nalazi se na Kalemegdanu  i postavljena je 1968.godine. Rad je vajara Aleksandra Zarina. Foto: Beogradske vesti

Spomen-bista Đuri Jakšiću u Beogradu

Spomen-bista Đuri Jakšiću nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu.Rad je vajara Petra Ubavkića. Spomen bistu je podiglo Tipografsko pevačko društvo «Jakšić» 1896. godine. Foto: Beogradske

Spomen-bista Simeona Roksandića u Beogradu

Spomen-bista Simeona Roksandića je autoportret istaknutog vajar. Spomen bista nalazi se na Kalemegdanu u Beogradu i postavljena je 1965. godine. Foto: Beogradske vesti

Spomen-bista Milošu N. Đuriću u Beogradu

Spomen-bista Milošu N. Đuriću nalazi se na Kalemegdanu i podignuta je 1978. godine.Rad je vajara Miodraga Živkovića. Miloš N. Đurić jе biо srpski klasični filоlоg, hеlеnista,

Spomen bista Janku Veselinoviću u Beogradu

Spomen-bista Janka Veselinovića nalazi se u Beogradu na Kalemegdanu ( Beogradska tvrđava.Rad je vajara Periše Milića iz 1935. godine.  Spomen bista je postavljena 7.06.1936.godine od

Spomen-bista Miloša Crnjanskog u Beogradu

Spomen-bista Miloša Crnjanskog nalazi se na Kalemegdanu ( Beogradska tvrđava).Podignuta je 25. oktobra 1993. godine povodom stogodišnjice rođenja pisca i rad je vajara Drinke Radovanović.

Skulptura Genije smrti u Beogradu

Skulptura Genije smrti u Beogradu Država: Srbija Grad: Beograd Opština: Stari grad Skulptura Genije smrti nalazi se na Beogradskoj tvrđavi i delo je Ivana Meštrovića.  Nastala

Spomen-bista Vojislavu Iliću u Beogradu

Spomen-bistu Vojislavu Iliću nalazi se na Kalemegdanu, a podigao je Odbor beogradskih devojaka 1903. godine Rad je vajara Jovana Pešića.

Spomen- bista Jovanu Skerliću u Beogradu

Spomen-bista Jovanu Skerliću nalazi se na Kalemegdanu i postavljena je 1967. godine. Rad je vajara Gradimira Aleksića. Foto:Beogradske vesti/A.M

Spomen-bista Stevana Mokranjca u Beogradu

Spomen-bista Stevana Mokranjca postavljena je 1964. godine i rad je vajara Riste Stijovića. Spomen bista nalazi se na Beogradskoj tvrđavi. Foto: Beogradske vesti/A.M

Spomen-bista Radoja Domanovića u Beogradu

Spomen-bista Radoja Domanovića u Beogradu,nalazi se na Beogradsko tvrđavi ( Kalemegdan).  Spomen-bista Radoja Domanovića postavljena je 1973. godine i rad je vajara Nebojše Mitrića. Foto:Beogradske vesti/A.M

Spomen-bista Jovana Dučića u Beogradu

Spomen-bista Jovana Dučića,književnika i akademika, nalazi se u Beogradu ,na ulazu sa leve strane u Beogradu tvrđavu ( Kalemegdan). Spomen-bista Jovana Dučića postavljena je 1993.

Česma Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrđavi

Česma Mehmed paše Sokolovića ili Vezirova česma nalazi se u Gornjem gradu Beogradske tvrđave. Podigao ju je Mehmed paša Sokolović 1576 ili 1577.godine u drugoj polovini

Skulptura Umorni borac

Skulptura „Umorni borac“ nalazi se na Kalemegdanu u blizini Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“. Skulptura je urađena u bronzi i nastala je 1935. godine na osnovu mermernog originala

Spomen-bista Lazi Kostiću u Beogradu

Spomen-bista Lazi Kostiću nalazi se na Kalemegdanu i postavljena je 18.11.2011.godine. Spomen-bista je delo vajara Nikole Jankovića.

Spomen-bista Marku Miljanovu u Beogradu

Spomen-bista Marku Miljanovu nalazi se na Kalemegdanu i postavljena je 2001.godine. Poprsje Marka Miljanova uradio je Konstantino Barela, italijanski vajar i slikar, prema živom modelu 2.

Spomen-bista Đuri Daničiću u Beogradu

Spomen-bista Đuri Daničiću, rad je vajara Petra Ubavkića iz 1891. godine i nalazi se na Kalemegdanu ( Beogradska tvrđava).

Spomen obeležje predaje ključeva Beograda na Kalemegdanu

Spomen obeležje predaje ključeva Beograda na Kalemegdanu Država: Srbija Grad: Beograd Spomen obeležje predaje ključeva Beograda nalazi se na samom ulasku Beogradske tvrđave ( Kalemegdan).

Sahat kapija – Beogradska tvrđava

Sahat kapija nalazi se u sklopu Beogradske tvrđave i jedna je od najpoznatijih kapija. Izgrađena krajem 17. veka, u okviru popravke oštećenog jugoistočnog bedema. Izgrađena

Beogradska sahat-kula

Beogradska sahat-kula nalazi se u gornjem gradu Beogradske tvrđave na Sahat kapiji. Ukupna visina kule je 27,5 metara. Gradnja kule je počela 1740.godine za vreme austrougarske

Jakšićeva kula- Spomen grobnica za junake koji su branili Beograd

Jakšićeva kula nalazi se na severoistočnom – severozapadnom bedema Beogradske tvrđave. Predpostavlja se da je građena kada i kula Nebojša u periodu od 1456.godine do XV

Crkva Svete Petke u Beogradu

Crkva Svete Petke u Beogradu nalazi se u Donjem gradu Beogradske tvrđave ( Kalemegdan) u blizini crkve Ružica. Kapela je završena 27. oktobra 1937.godine pо prоjеktu arhitеktе

Spоmеn-bista Jоvanu Gavrilоviću u Beogradu

Spоmеn-bista Jоvanu Gavrilоviću, pоdignuta 1893. gоdinе.  „Učiteljskog udruženja“ Kraljevine Srbije na Kalemegdanu ( Beogradska tvrđava), podiglo spomenik, poprsje na kamenom postolju koje je uradio vajar Petar Ubavkić.

Spоmеn-bista Jоvanu Subоtiću u Beogradu

Spоmеn-bista Jоvanu Subоtiću nalazi se na Kalemegdanu ( Beogradska tvrđava) kod fontane Ribar. Pоstavljеna jе 1896. gоdinе i rad jе vajara Đоrđa Jоvanоvića. Jovan Subotić je bio

Najstarija beogradska crkva – Crkva Ružica

Najstarija beogradska crkva – Crkva Ružica Država: Srbija Grad: Beograd Crkva Ružice nalazi se „sakrivena“ u severnoistočnom delu Kalemegdana ( Beogradske tvrđave) ispod Zindan kapije.

Spomenik despotu Stefanu Lazareviću

Spomenik despotu Stefanu Lazareviću postavljen je 1981. godine na platou Gornjeg grada beogradske tvrđave. Despot Stefan Lazarević je proglasio Beograd svojom prestonicom 1405.godine i uspeo da u

Spomenik Kosta Taušanović

Spomenik Kosta Taušanović Država: Srbija Grad: Beograd Lokacija: Kalemegdan Spomenik Kosti Taušanoviću nalazi se na samom ulazu u Beogradsku tvrđavu – Kalemegdan ,iz Knez Mihailove

Srušena Stambol kapija u Beogradu 19.maja 1866.godine

Stambol kapija je jedna оd četiri kapije koje su predstavljale izlaz iz tadašnjeg Beograda. Nalazila se između današnjih Narоdnоg pоzоrišta i spоmenika knezu Mihailu na Trgu republike.

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ u Beogradu

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ Država: Srbija Grad: Beograd Lokacija: Kalemegdan / Mali Kalemegdan / Beogradska tvrđava Otvoren: 23. decembar 1928. Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ zvanično

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ ove godine puni 90.godina

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ ove godine ,prema zvaničnim podacima, puni 90.godina. Zvanično je otvoren 23. decembra 1928. Izgrađen je sa idejom kao prvi namenski izložbeni prostor

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ ove godine puni 90.godina

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“ ove godine ,prema zvaničnim podacima, puni 90.godina. Zvanično je otvoren 23. decembra 1928. Izgrađen je sa idejom kao prvi namenski izložbeni prostor

Karađorđeva kapija

Karađorđeva kapija Država: Srbija Grad: Beograd Lokacija: Beogradska tvrđava Karađorđeva kapija se nalazi uz južni ugao Velikog ravelina, nasuprot spoljnoj Stambol kapiji na Beogradskoj tvrđavi.