Trend

Beogradska sahat-kula

Beogradska sahat-kula nalazi se u gornjem gradu Beogradske tvrđave na Sahat kapiji. Ukupna visina kule je 27,5 metara.

Gradnja kule je počela 1740.godine za vreme austrougarske uprave pod vođstvom venecijanskog graditelja Andrea Kornara, a dovršena je 1789. godine, tada već pod turskom vlašću ali sa istim graditeljem.

Današnji časovnik na Sahat kuli je izrađen početkom 20. veka u zvonolivnici „Pantelić“ iz Zemuna.

Foto:Beogradske vesti/A.M